Arbete på väg

Kommuner ställer idag motsvarande krav som Trafikverket har på egen personal och entreprenörer för att kunna uppfylla sitt beställaransvar enligt arbetsmiljölagen. Här kan vi hjälpa till med allt från riskanalysen av vägarbetsplatsen, policydokument, förbättringsförslag, utbildningsinsatser och kontroller av arbetsplatserna. ​Olika lagar och förordningar styr vägarbeten, både vad gäller säkerhet och krav på snabbt genomförande. Om kraven på säkert och snabbt genomförande inte kan kombineras, ska säkerheten alltid komma i första hand. Det gäller säkerheten för både personal på vägarbetsplatsen och trafikanterna på vägen.