Hjälp på väg

Kurs i Hjälp på väg enligt vägverkets bestämmelser. Deltagarna skaffar sig handlingsberedskap för att kunna varna, larma, ge första hjälpen och släcka bränder vid en olycksplats. Kursen är gällande enligt Arbetsmiljöverkets AFS 1999:7. Kursen innehåller bland annat hjärt/lungräddning och brandsläckning. Personal som arbetar på eller kring vägen bör genomgå utbildningen Hjälp på väg. ​Kursen är på en dag och efter genomförd utbildning får kursdeltagarna certifikat och diplom som ett bevis på genomförd utbildning.  

Vem är kursen för?
Utbildningen riktar sig till kollektivtrafik- och godstransport/logistikföretag där kraven på kunskap och färdighet i första hjälpen och brandsläckning krävs.

Målsättning
Deltagarna skaffar sig handlingsberedskap för att kunna varna, larma, ge Första hjälpen samt släcka bränder på en olycksplats.

Innehåll

  • Grundläggande HLR (hjärt- och lungräddning), samt hanterande av ett
  • luftvägsstopp.
  • Förståelse kring arbetssättet enligt LABC.
  • Kunskap om grundläggande behandling av olika olycksfall och sjukdomstillstånd.
  • Brandkunskap, brandrisker i trafiken, bedöma läget och initiala åtgärder.
  • Handhavande av handbrandsläckare.
  • Praktisk tillämpningsövning i realistisk miljö.

Pris: Enligt offert
Kurstid ca 8 timmar.
Kursens behörighet är 5 år.