Yrkeskompetensbevis

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter. Lagen innehåller bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset. ​YKB – Kraven på yrkeskompetensbevis tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och sedan den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE. Kraven på yrkesförarkompetens gäller i alla länder inom EU samt i Norge, Island och Liechtenstein, det vill säga alla EES-stater.

YKB – Vad gäller nu?

Från den 10 september 2016 krävs nu att alla verksamma yrkesförare i Sverige har ett giltigt YKB. Läs mer hos Transportstyrelsen om YKB.

​Våra kurser

Delkurs 1 – Sparsam körning

Innehåll:
1.1 Känna Till Kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa.
1.2 Känna till säkerhetsanordningarna tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och förebygga störningar.
1.3 Kunna optimera bränsleförbrukningen

Kurstid kl. 08,00 – 17,00.

Delkurs 2 – Godstransporter

Innehåll:
1.4 Vara i stånd att ombesörja en lastning samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet.
3.7 Känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationen av marknaden.

Kurstid kl. 08,00 – 17,00.

Delkurs 3 – Lagar och regler

Innehåll:
2.1 Känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn
2.2 Känna till bestämmelserna för Godstransporter.
3.2 Kunna förebygga brottslighet och människosmuggling.

Kurstid kl. 08,00 – 17,00.

Delkurs – 4 Kost och hälsa

Innehåll:
3.3 Kunna förebygga Fysiska Risker.
3.4 Vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga.

Kurstid kl. 08,00 – 17,00.

Delkurs 5 – Säkerhet och kundfokus

Innehåll:
3.1 Vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor
3.5 Kunna bedöma Krissituationer
3.6 Kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs

Kurstid kl.08,00 – 17,00.

Pris: Enligt offert